Wat heeft de VVD bereikt ?

Sinds de verkiezingen van 2014 zit de VVD in de oppositie. Toch hebben we een aantal zaken bereikt.

 • Raadsvergadering 24 feb 2016: motie 2016/06 Ontwikkeling bedrijventerrein Nijverheidslaan van het CDA gesteunt (aangenomen).
 • Ook in de raad van 24 feb 2016 is na vele jaren de
  Kadernota maatschappelijk vastgoed 2016 aangenomen. Weliswaar met de nodige amendementen van de diverse partijen maar de VVD is tevreden met dit resultaat. Vanaf dit jaar weten we exact welk maartschappelijk vastgoed de gemeente in haar bezit heeft, de waarde van het pand en of er middels huurtarieven verborgen subsidie verstrekt wordt. De VVD heeft niet de intentie om via deze nota opbrengsten te genereren voor de schatkist. Wij vinden echter dat het bezit, onderhoud en beheer van vastgoed geen gemeentelijke kerntaak is, tenzij het bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad en/of de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
   
 • Tijdens de raadsvergadering van 26 november jl heeft de VVD een motie ingediend met als doel een pro-actieve houding naar de kabelbedrijven toe teneinde de woningen in Weesp zo snel mogelijk aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Met uitzondering van de PvdA stemden de andere partijen in de raad voor deze motie.  
 • Een amendement van de VVD gesteund door D'66, waarmee de Weesper bloemendecoraties voor 2016 gered zijn, is door een meerderheid van de Raad aangenomen. 
 • Dankzij een amendement van de VVD mogen winkeliers vanaf maart 2015 zelf besluiten wanneer ze hun winkel open doen. Ook op zondag!
 • Na lang aandringen door de VVD fractie wordt vanaf voorjaar 2015 bij het publiceren van een kapvergunning ook aangegeven of er sprake is van herplantplicht.
 • Na een amendement van de VVD is het voortaan mogelijk locaties eenmalig aan te wijzen als trouwlocatie.
 • Een motie van de VVD om het stadsmeubilair (bankjes, prullenbakken etc.) beter te onderhouden werd aangenomen. 

In de periode 2010 - 2014 maakte de VVD deel uit van een coalitie met D66 en CDA. Een groot aantal zaken uit de bestuursovereenkomst is verwezenlijkt. Een (niet volledige) opsomming in willekeurige volgorde:

 • De Groene Punt blijft groen en wordt definitief niet bebouwd
 • Het dossier subsidie funderingsherstel (uit 2006!) is afgesloten
 • Op financieel gebied zijn we er in geslaagd de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden
 • Het Sinnigvelderplantsoen is groen gebleven
 • De bouw van de  brede school Kors Breijer was op tijd klaar en is ruim binnen het budget gebleven
 • De vernieuwing van de brandweerkazerne en de AH aan de Achtergracht is opnieuw op gang gebracht
 • De Bibliotheek is vaker open voor hetzelfde geld
 • Voor het eerst in 16 jaar heeft een college de rit uitgezeten
 • Bedrijventerrein Noord wordt groener, er worden 100 nieuwe bomen geplant
 • De schansen worden verder opgeknapt, het historisch profiel wordt weer zichtbaar. Er komt geen kaalslag, het aantal bomen blijft gelijk. Door voor het maaien gebruik te maken van een schaapskudde worden de onderhoudskosten €75000,- per jaar lager. Helaas is dit succes door de nieuwe raad onder aanvoering van de PvdA teruggedraaid. De subsidie van bijna 1 miljoen gaat verloren voor Weesp en wat al is uitgekeerd moet worden terugbetaald aan de provincie.
 • De Nieuwe Agtkant uit vorige periode, wordt nu verder aangepakt o.a. door bomen te plaatsen. Ook dit plan gaat volgens de wens van de PvdA niet door, de "grijze muur" blijft dus even lelijk als hij is en er komen geen bomen bij.
 • Er is een bedrijvenfunctionaris aangesteld als contactpunt met het bedrijfsleven
 • De starterslening is ingevoerd om de woningmarkt op gang te brengen
 • Er is een klantcontactcentrum geopend
 • Sociale zaken komt terug uit Hilversum; bezoekers hoeven nu niet meer naar Hilversum en er wordt ca. €400 000,- per jaar bespaard
 • Na jarenlang speelbal geweest te zijn in het spel van mogelijke herindeling heeft Weesp zelf het initiatief genomen en is met succes een samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht gestart
 • De VVD leverde de afgelopen  periode de voorzitters voor de Rekenkamercommissiue, de  Audit Commissie en de Commissies  AZ en WZ
 • Er is een woonvisie opgesteld die heeft geleid tot geslaagde nieuwe projecten zoals het Meidoorneiland, Papelaan en binnenkort Leeuwenveld 3.
 • De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder gaat door, er wordt voor gewaakt dat het geen betonnen Vinex wijk wordt
 • Er zijn vergevorderde plannen voor de verbouw van een leegstaand kantoorpand aan de Amstellandlaan tot woningen