Paaltje in de Sinnigvelderstraat

Naar aanleiding van vragen van de VVD gaat het college van B en W toch kijken of er niet wat aan het probleem met het paaltje aan de Sinnigvelderstraat gedaan kan worden.

Bij aanvang van de winter wordt dit specifieke paaltje verwijderd vanwege de vrije doorgang voor de strooiwagens.

Het nadeel is dat hierdoor al het andere gemotoriseerd verkeer ook de kans pakt om illegaal even snel door te rijden in plaats van een klein stukje om te rijden. Gevolg: veel klachten van omwonenden.

Strooien levert weliswaar een veilige situatie op maar de doorrijdende automobilisten levert evenwel weer een onveilige situatie op. De VVD vond dit belangrijk genoeg om vragen over te stelling in de commissie SOB. Wat weegt zwaarder, de veiligheid van mensen of het gemak van de overigens zeer gewaardeerde chauffeur van de strooiwagen ?

Gezond verstand zegt ons dat wanneer de chauffeur even uitstapt om het paaltje te verwijderen, vervolgens strooit en de paal weer terugzet, er een doeltreffende oplossing is.

Wethouder Tuning heeft toegezegd hier verder naar te kijken en er op terug te komen.

De VVD zal dit uiteraard blijven volgen.

UPDATE: 

15 december 2015,
"Het paaltje is teruggeplaatst omdat de wethouder met stadsbeheer wil overleggen over een acceptabele oplossing.  Tot die tijd is het paaltje teruggeplaatst om de veiligheid van verkeersdeelnemers en omwonenden te waarborgen", zo laat een gemeentewoordvoerder weten. 

Hieruit blijkt dat het stadsbestuur bij voldoende prikkels wel degelijk in staat is met gezond verstand een genomen besluit te heroverwegen.

Is er iets waar u inspraak over zou willen hebben, stuur ons dan een bericht en wij gaan aan de slag om uw belangen te behartigen. Kom ook eens naar een raads- of commissievergadering en laat uw stem horen. Maak kennis met uw stadsbestuur, sommige wonen vlak bij u in de buurt.