VVD Weesp over akkoord Weesp-Amsterdam

Lees hier de inbreng in eerste termijn van de VVD Weesp tijdens de raadsvergadering van 9 januari jl. over het bestuurlijk akkoord Weesp-Amsterdam

Daar zitten we dan. De dag die we wisten dat zou komen.

Er zijn voor deze dag al heel veel dagen geweest, maar vandaag ligt dan eindelijk het concept bestuurlijk akkoord voor. Wij zijn ons bewust dat ‘eindelijk’ in deze zin relatief is. Want voor gemeentelijke begrippen is dit proces als een speer gegaan, maar de gemiddelde Weesper denkt dat wij allang bij Amsterdam horen.

In de periode hiervoor was de VVD Weesp niet altijd duidelijk, maar ik persoonlijk was wel altijd duidelijk vóór een fusie met Gooise meren.

Echter, voor een fusie met Gooise Meren is niet per se tegen een fusie met Amsterdam.

Het is een beetje alsof je je kind naar een middelbare school brengt die niet de eerste keuze is van jou als ouder, maar je kind wil daar per se heen.

Je maakt je druk, hebt er zelfs een beetje buikpijn van: Wordt het kind niet gepest? Zal er in de overvolle klassen wel voldoende aandacht voor hem of haar zijn?

En dan ineens nodigt de charmante mentor van de nieuwe klas van je zoon of dochter je uit voor een gesprek. Hij neemt al je zorgen weg en belooft zelfs dat jouw kind de komende drie jaar in de klas blijft met al zijn of haar vriendjes en vriendinnetjes.

Je gaat in eerste instantie tevreden weg bij de mentor: jij blij, je kind blij. Het kan niet beter.

Maar dan, ineens ontstaan ook twijfels. Wat gebeurt er na die drie jaar? 

Je belt nogmaals de mentor. Die zegt dat hij geen beloftes kan doen voor na die drie jaar. Dan is het immers tijd voor de profielkeuze en het ligt ook nog aan het niveau van het kind waar hij of zij dan terecht komt.

Je denkt en denkt.. En dan uiteindelijk kom je tot de conclusie: Als jouw kind hier nou écht gelukkiger van wordt, zijn de twijfels dan groot genoeg om dit geluk in de weg te staan?

U begrijpt.. Wij hebben ook twijfels bij dit akkoord. Is er voldoende vastgelegd? Wat gebeurt er na drie jaar? Is er voldoende ondersteuning? Wordt Weesp wel gehoord?

Toch denken wij dat dit akkoord de basis is. Het is een aanbod dat wij niet naast ons neer kunnen leggen. Als Weesp graag naar Amsterdam wil, wat is gebleken uit het referendum, kunnen wij niet dwarsliggen om het dwarsliggen. Het wordt naar ons idee niet beter dan dit.

Wij denken dat wij in dit proces voor een groot gedeelte ons eigen lot in handen hebben. De periode hierna wordt cruciaal. De uitwerking van het bestuursakkoord is misschien nog wel belangrijker dan het akkoord zelf, maar de uitwerking is een stuk moeilijker te vatten in één compact document.

De bestuurscommissie heeft straks, in de eerste drie jaar na de fusie, ook haar eigen lot in handen. Als de bestuurscommissie Weesp zichzelf profileert en zorgt voor kwalitatief betere besluitvorming dan zal ze zichzelf onmisbaar maken.

Bovendien kan die bestuurscommissie in ieder geval toezien op alle overgangsregelingen zoals afgesproken in het bestuursakkoord en de uitwerking ervan.

Is het ideaal? Nee

Is het perfect? Nee

Is het de beste optie voor nu? Ja, volgens ons wel.