Nieuws uit de fractie

Nieuws uit de fractie over het terrassenbeleid, de ambtelijke fusie en wij zoeken versterking!


Het terassenbeleid

Het terassenbeleid, een langlopend dossier dat afgelopen commissie- en raadsvergadering voor de derde keer op de agenda stond. Het is ook een dossier waar velen iets van vinden. Dit bleek zeker uit de interesse en aanwezigheid van burgers en ondernemers tijdens beide vergaderingen. De tribune én de burgerzal waren helemaal vol. Ook waren er zeven insprekers over dit onderwerp. 

De vorige keer dat het terassenbeleid langskwam in de raad is dit teruggestuurd naar het college, omdat het participatieproces niet goed was verlopen. Het college lijkt hier weinig van geleerd te hebben, want de insprekers en aanwezigen waren stuk voor stuk ontevreden met het (opnieuw doorlopen) participatieproces. De wethouder verdedigde het eigen beleid niet tot nauwelijks en stelde dat hij handelt binnen de kaders van de gemeenteraad.

Aangezien de wethouder vergat om verantwoordelijkheid te nemen, nam de raad deze taak op zich. De gehele raad stemde in met een motie om het beleid aan te passen op een aantal cruciale punten. Bijvoorbeeld dat er per deelgebied rekening gehouden moet worden met de specifieke situatie van goede ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, groen en leefomgeving. Ook moeten de terassen op termijn worden vastgelegd in het bestemmingsplan, aldus de gehele gemeenteraad.Het college gaat het beleid aanpassen en komt met het nieuwe beleid terug in de raad.

Wordt vervolgd dus…


Ambtelijke fusie

En dan nog een kort, maar historisch en zeer belangrijk nieuwtje: Weesp is sinds 1 juni jl. ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. De VVD Weesp dankt alle ambtenaren voor hun inzet voor Weesp. Voorlopig blijft echter alles in de praktijk nog hetzelfde. ‘Oude’ Weesper ambtenaren blijven de taken voor Weesp namelijk gewoon uitvoeren.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de bestuurlijke fusie door. Hierover gaan wij graag in gesprek met de leden uit Weesp. Deze leden hebben hierover een mail gehad. Wij hopen dat zo veel mogelijk leden aanwezig zullen zijn!


Wij zoeken versterking!

Ben jij of ken jij het ideale commissielid of de ideale fractieondersteuner? Mail dan naar: ls.vdalen@gmail.com

Wij verwelkomen jou heel graag in Weesp!

Voor een rol als commissielid dien je in Weesp te wonen, voor een rol als fractieondersteuner kun je ook in Amsterdam wonen.