Regels, regels, regels

In 2017 is de APV van de gemeente Weesp gedereguleerd. Dit met als grootste argument dat de berg aan regels die er toen lag niet hand te haven bleek. Nog geen twee jaar later start de discussie omtrent de APV opnieuw. Sommige bepalingen zijn teruggekeerd op verzoek van handhavers, andere op advies van de VNG. Tot zover kunnen wij ons vinden in de toevoegingen die zijn gedaan in de geactualiseerde APV.

Echter kwam GroenLinks in de raadsvergadering met nog een toevoeging: het verbod van het oplaten van helium- en wensballonnen. Voornamelijk met de handhaving omtrent heliumballonnen zien wij grote problemen. Hoe ga je nu bepalen dat de opgelaten (en dus weg gewaaide) ballon gevuld is met helium? Hier kregen wij geen antwoord op. Dit terwijl handhaving als criterium voor toevoegingen in de APV raadsbreed gesteund wordt. Wij hebben dit voorstel dan ook niet gesteund.

De Raad was na de behandeling van de APV echter nog niet in haar regeldrift verzadigd. In het preventieplan zwerfafval (door de VVD geïnitieerd) kwam het CDA met het voorstel om wegwerpbekers bij evenementen vanaf 2020 te verbieden. Dit voorstel staat in een bredere motie waarin ook het voorstel is om het gesprek aan te gaan met ondernemers over wegwerpbekers. Toch wil de Raad de wegwerpbekers al verbieden voor dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. De termijn die daarbij wordt gegeven, minder dan één jaar, is ook wel heel ambitieus in een stad waar het bij elk evenement knokken is voor vrijwilligers en deelnemende ondernemers. Kortom: wij zijn niet tegen het plan om wegwerpbekers op den duur te verbannen uit onze stad, maar niet voor het gesprek met de ondernemers heeft plaatsgevonden over andere opties én niet op zo’n korte termijn.

Helaas heeft ons verweer op beide punten niet mogen baten en zijn beide voorstellen aangenomen. Toch zullen wij onze kritische houding niet verliezen en gaan wij vol goede moed richting de volgende raadsvergadering.