Een nieuw jaar

Wij staan aan de start van een nieuw jaar. Een nieuw jaar waarin er veel te gebeuren staat in Weesp.

Afgelopen jaar hebben wij ons onder andere ingezet voor zwerfafval, beveiligingscamera’s, de Rijnkade, het participatietraject rondom het bouwproject voormalig Jan Woudsmalocatie, het behoud van het bedrijventerrein Nijverheidslaan en een eerlijkere verordening reclamebelasting. In het komende jaar aan wij verder gaan de slag met deze onderwerpen.

Ook zetten wij ons in om het aangekondigde parkeerbeleid aan te scherpen. Er is tot nu toe een discussienota met de Raad gedeeld in de commissie SOB. In deze nota kan de VVD Weesp zich niet vinden. Het plan is te omvangrijk. Wat ons betreft wordt er alleen gereguleerd waar dat écht nodig is. Dit is in Leeuwenveld, direct om het station en in het centrum bij de winkels. Ook vinden wij dat huishoudens met twee auto’s, die veelal noodzakelijk zijn voor woon-werkverkeer, de mogelijkheid moeten krijgen om twee parkeervergunningen te kunnen krijgen. In het komende jaar wordt het parkeerbeleid verder uitgewerkt en komt het terug in de gemeenteraad.

2019 is ook het jaar waarin de ambtelijke fusie tussen Weesp en Amsterdam start. Een spannend traject, voornamelijk voor de werknemers van de gemeente Weesp. Inwoners en bedrijven van de gemeente gaan hier niets van merken. Dit zullen wij scherp in de gaten houden.

Met de start van de ambtelijke fusie, start ook het traject richting de bestuurlijke fusie. Hierin worden al voorzichtige stappen, maar een echte start wordt gemaakt na de ambtelijke fusie. Namens de VVD Weesp zit fractievoorzitter Laura van Dalen in de regiegroep ambtelijke fusie. Deze regiegroep bestaande uit raadsleden begeleid en monitort het traject naar een bestuurlijke fusie van Weesp met Amsterdam. Op deze manier hebben wij als raadsleden, naast het College, een directe rol binnen het proces. De inwoners van Weesp worden natuurlijk ook nog betrokken bij het proces omtrent bestuurlijke fusie. Hoe, wat, waar en wanneer is nu nog niet te zeggen, maar daar gaat u zeker nog meer over horen.

De zaken die hierboven beschreven staan zijn niet uitputtend. Er zijn nog tal van zaken waar wij in meer of mindere mate mee bezig zijn. Wij staan ook altijd open voor nieuwe ideeën of vragen. Hiervoor kunt u ons benaderen via de mail (ls.vdalen@gmail.com) .

Wij wensen u een fantastisch 2019!