VVD Weesp fel tegen verdrijving bedrijven voor woningbouw

VVD Weesp is niet blij met de nieuwe bouwplannen van dit College (WSP, Groenlinks en D66).  Er lijkt een enorme haast omtrent de ontwikkelingen op het voormalig Jan Woudsmaschool terrein, de Rijnkade en de Nijverheidslaan. Dit is een zeer slechte zaak voor de werkgelegenheid en economie in Weesp.
Daarbij lijken de belangen van projectontwikkelaars leidend. Burgers en ondernemers worden hierbij uit het oog verloren. Daarbij wordt wel de schijn gewekt dat er participatie wordt toegepast, waar dit college zo vol van is. Tijdens de afgelopen commissievergadering, waar deze plannen op de agenda stonden, zaten er meer dan 100 mensen in de raadzaal. Deze mensen waren er niet om de plannen toe te juichen, integendeel. Deze burgers en ondernemers zijn blijkbaar geen onderdeel geweest van het participatietraject van het college.
VVD Weesp wil graag nieuwe woningen voor bewoners, maar niet ten koste van alles. In het geval van de Nijverheidslaan is na jaren twijfel in 2017 eindelijk besloten om dit  bedrijventerrein te behouden in de huidige staat. Helaas liggen de zaken er in 2018 alweer totaal anders voor. Dit alles zonder goed participatietraject waarin alle ondernemers zijn meegenomen.
Daarnaast heeft de VVD zorgen over de veiligheid. In dit kader hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de huidige ontsluitingweg en of deze voldoende is om de veiligheid te waarborgen. Wethouder Vos (WSP) gaat uit van de rapporten van de projectontwikkelaar die stellen dat het met één weg veilig is. Wij kunnen dit niet beoordelen, omdat wij de rapporten (nog) niet tot onze beschikking hebben. Ook hebben wij zorgen over de parkeerdruk in het gebied. Er is al een enorme parkeerdruk en deze zal toenemen.
Dit alles biedt enorme onzekerheid voor de bedrijven op dit terrein. Het bedrijventerrein waar nu zware industrie zit. Niemand kan die bedrijven garanderen dat de toekomstige bewoners hier niet over gaan klagen.  Op dit terrein werken op dit moment tussen de 300 en 400 werknemers. Met de komst van 113 nieuwe woningen voelen bedrijven zich niet zeker. Bedrijven worden beperkt in hun groei. Hiermee is de kans groot dat bedrijven uiteindelijk gaan vertrekken uit Weesp. Dit willen wij voorkomen.