VVD stemt tegen het coalitieakkoord

Tijdens de raadsvergadering van 9 mei jl.  is het coalitieakkoord besproken. Het coalitieakkoord spreekt allerlei ambities uit.  Deze ambities zijn echter niet meetbaar én het ontbreekt totaal aan financiële verantwoording. Het is nog maar zeer de vraag welke plannen er daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. De VVD Weesp heeft dan ook tegen het akkoord gestemd.