VVD Weesp constateert onjuiste feiten in discussie over fusie

21 maart 2018 kunnen de inwoners van Weesp kiezen met welke gemeente men wil fuseren. Dit is een onomkeerbare beslissing. De VVD Weesp vindt het dan ook van groot belang dat die kiezer juist wordt geïnformeerd. Niet kiezen voor Gooise Meren betekent het verlaten van de regio Gooi en Vechtstreek. Dit komt neer op een “WEXIT”, een onomkeerbare beslissing. Het is de VVD fractie duidelijk geworden dat er een hoop “fake” nieuws in de omloop is die deze grote beslissing beïnvloed.

Om hierin duidelijkheid te scheppen heeft de VVD de regio Gooi en Vechtstreek, die ca 25 taken van de gemeenten Weesp en Gooise meren uitvoert, gevraagd een aantal feiten op een rijtje te zetten.

Dit document is staat onder dit bericht.  In het oog springende punten zijn:

-       Onderwijs: er is geen loting voor een plaats op het voortgezet onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek

-       Wonen: voor bewoners  een gunstig en transparant toewijzing systeem met korte wachttijden die liggen tussen enkele maanden en 5 jaar. De wachttijd hangt af van de wensen.

-       Zorg:

·         Grote keuzevrijheid door flexibel contract systeem, waardoor iedereen zijn eigen behandelaar kan uitzoeken

·         Geen wachtlijsten in de jeugdzorg, beschermd wonen en “veilig thuis” (veilig thuis van Gooi en Vechtstreek is volgens onderzoek op twee na de beste “veilig thuis” organisatie in Nederland 

Bovendien maakt Weesp  25 % uit van de nieuwe gemeente en kan dus hiermee invloed uit oefenen op het bestuur. 

De VVD Weesp adviseert daarom de Weesper bevolking om te kiezen voor een fusie met Gooise Meren, maar bovenal wil de VVD Weesp een discussie gebaseerd op feiten.