Verkiezingsprogramma 2018-2022

Weesp heeft een fantastische geschiedenis en een glorieuze toekomst. Het is een stad om je sterk voor te maken. De strategische ligging, de ruimte, de industrieterreinen, de veelzijdige bevolking, de leefbaarheid, de gezelligheid en uiteraard de natuur. Het zijn allemaal zaken om trots op te zijn. Wel staan we voor een belangrijke opgave, namelijk het beschermen en bedienen van de Weesper belangen in een tijd van fusies en schaalvergroting. Een goed beheer van de stad is dan ook van groot belang. Het spreekt vanzelf dat het stadsbestuur er voor alle Weespers moet zijn. De VVD staat voor een veelzijdige en dynamische samenleving. Een samenleving waarin vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid hand in hand gaan. Als wij een probleem tegen komen, dan stropen we onze mouwen op. Sterker nog, we lossen het op en gaan daarna weer op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen. We weten voor wie het doen: voor de optimistische en nuchtere Weespers die van aanpakken weten en waarde hechten aan het leven in ons mooie Weesp.


Lees onze plannen voor Weesp in ons verkiezingsprogramma.