Waarom de coalitie geen 400 sociale huurwoningen kan gaan bouwen in Weesp

Vlak voor dat de regionale woonvisie gepubliceerd werd, heeft de coalitie in Weesp, bestaande uit WSP, PvdA en Groen Links, er nog even een lokale woonvisie door gedrukt (de oude visie was nog maar 2 jaar oud).

In deze visie staan zeer onrealistische dingen, zoals het realiseren van 400 sociale huurwoningen in de nieuwbouwwijk Weespersluis die de komende jaren zal verrijzen in de Bloemendalerpolder.

Dit is een project van particuliere beleggers en alle afspraken (ook die met de gemeente) liggen al jaren vast. De woningbouw-vereniging Ymere heeft een klein beetje grond in dit project. Door de veranderde wetgeving staan woningbouw verenigingen onder strikte controle van de overheid en één van de maatregelen is het verbod voor woningbouw verenigingen om zich in te laten met commerciële bouwprojecten die niet bestemd zijn voor de sociale sector. Ymere moet deze grond dus verkopen, in dit geval aan een andere deelnemer in dit project. Deze procedure ligt vast in de contracten van dit project (Samenwerkings en Uitvoerings OvereenKomst genaamd)

De gemeente heeft geprobeerd druk uit te oefenen op Ymere om tegen de contracten en tegen de wet in te handelen, om de zin van de gemeente door te drijven (er werd geprobeerd de overdacht te
blokkeren).

Volgens de nieuwe wet moet de gemeente en de woningbouw verenigingen samen met de huurdersverengingen prestatie afspraken maken (looptijd één jaar).

De gemeente wilde o.a. dat Ymere 400 sociale huurwoningen zou gaan bouwen. Nu is in Weesp 36 % van de woningen al sociale woningbouw ( regionale visie 33 % maar b.v. Laren heeft maar 3 %).
Door het regionale verdeel systeem gaan 50 % van de sociale huurwoningen naar niet- Weespers

Alle woningbouw verenigingen staan onder strenge controle van de overheid, zo ook Ymere. Hierdoor kan Ymere geen geld meer lenen om woningen te bouwen. Ymere heeft voor Weesp een budget van ca. 4 miljoen euro voor (ver)nieuwbouw en ca 2 miljoen euro voor (groot) onderhoud. Hiervan kunnen ca. 20 huizen worden gebouwd.

De coalitie heeft dus zaken beloofd die ze niet kunnen waar maken omdat ze niet reëel zijn.
Er is via een motie van o.a. de VVD en het CDA een reële afspraak mogelijk gemaakt met Ymere, die die zich zal inzetten voor de sociale woningbouw in Weesp.