Marijke de Mooij nieuw raadslid

Onze fractie in de gemeenteraad is weer compleet. Donderdagavond 21 januari jl is Marijke de Mooij geïnstalleerd als raadslid. Dit na het vertrek van Alexander Bruch. Eind 2015 vertrok Alexander uit de raad omdat hij naar Haarlem verhuist. Zijn collega-raadslid Marten Snijder volgt hem nu op als fractievoorzitter. Op de vrijgekomen raadszetel neemt Marijke de Mooij nu plaats. Wij feliciteren haar van harte en wensen haar veel succes!