B&B Smal Weesp

Naar aanleiding van de berichtgeving in het Weesper Nieuws van 6 januari jl, hebben wij de nodige vragen bij de gang van zaken rondom het vergunningsverleningstraject voor B&B Smal Weesp.

Lees hier verder voor de volledige tekst die deze week bij het college van B&W is ingediend.

Inmiddels heeft er een korte discussie plaatsgevonden in de commissie AZ op woensdagavond 20 januari jl. Een deel van de raadsleden heeft op zich wel sympatie voor ons standpunt maar wenst meer tijd om zich te verdiepen in het dossier. Ook is besloten dat de commissie SOB het juiste podium voor dit onderwerp is. Burgemeester Van Bochove is weerhield zich van commentaar zolang het dossier ‘onder de rechter is’. Dit laatste is een misvatting aangezien het daar (nog) niet ligt. Momenteel wordt wel het bezwaar van de eigenaren behandelt.

Lees hier de antwoorden op de door ons gestelde schriftelijke vragen.